چرا تأثیر معدل و سوابق تحصیلی در نتایج کنکور ناعادلانه و فاجعه بار است؟

چرا تأثیر معدل و سوابق تحصیلی در نتایج کنکور ناعادلانه و فاجعه بار است؟  دکتر هامون سبطی
(نخبگان با معدل‌های بالا حتماً گوش کنند!)

بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم: تاثیر منفی حتی معدل ۲۰ در جمع آن با تراز کنکور:

پرسش شما: یعنی آگه یکی کل درس ها ۱۰۰ درصد بزند با معدل ۲۰ رتبه ۱ نمیشه؟
پاسخ ما: اگر یک داوطلب تغییررشته‌ای هم همین شرایط را داشته باشد، داوطلب تغییر رشته ای رتبه یک می شود. (و هزار آسیب دیگر)

.

دیدگاه شما:

هنوز چیزی از مصوبه تاثیر قطعی نگذشته، موسسه ای خارجی به نام k&k در شبکه های جم تی وی برای آمادگی ایرانیان برای کنکور کشور ترکیه تبلیغ میکنه
کلاس های کنکور در کشور ترکیه برای کنکور کشور ترکیه برای بچه های ایران

.