کلاس های نکته و تست با دکتر هامون سبطی

در کلاس های نکته و تست، همه نکته ها آموزش داده می شود و سپس به سراغ تست ها می رویم. برخلاف همایش های تیرآخر یا گام آخر تیرماه که دوره‌ی نکته‌ها با حل تست است.
✅ در مورد زمان و هزینه باید با شماره های مربوط تماس بگیرید.🌻