پاسخ ما: زیست ژنتیک

سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی ...
عذرمیخوام که وقتتون رو می گیرم ...
ممکنه لطف بفرمایین جواب سوال من رو بدین ؟
چرا "انسانی که فقط محصول ژن فاکتور انعقادی ۸ را دریافت کرده است ، جاندار تراژن نیست" ؟

یونس حمه صادقی :
جاندار تراژن به یک موجود زنده گفته میشود که تحت مهندسی ژن و عامدانه ژن (هایی) یک جاندار دیگر (از یک گونه دیگر) را دریافت میکند.
به عنوان مثال:
گوسفندی که ژن پروتئین های انسانی را دریافت کرده است تا پروتئین هایی خاص در شیر آن بروز کند یک جاندار تراژن است.
اما همان گوسفند اگر ژن یک گوسفند دیگر (هر دو یک گونه اند) را دریافت نماید تراژن نخواهد بود.
این موضوع در رابطه با انسان نیز صادق خواهد بود.
اولا دریافت ژن مطرح است نه محصول ژن و از طرفی هم این ژن بایستی از یک گونه غیر انسانی دریافت شود.