مصاحبه ی وزیر آموزش و پرورش در برنامه ی حالا خورشید

مصاحبه ی زنده وزیر آموزش و پرورش در برنامه ی حالا خورشید و پاسخ به برخی سوالات پیرامون موضوع سوابق تحصیلی و قول شرکت در مناظره زنده با نماینده معترضین:

در کانال تلگرام دریافت ببینید!

@daryaftpub