سخن دکتر سبطی با دانش آموزان پایه ی دهم و یازدهم در مورد کتاب و آموزش ادبیات

@drsebti کانال تلگرام خانه ادبیات دکتر سبطی

.
پرسشهای ادبیات خود را (فقط از پایه‌های دهم و یازدهم) به اینجا بفرستید:
تلگرام @adabiatsebti