حضور نخبگان گروه “پیله” درکنار استادان بزرگ کشور در کلاس های نکته و تست کاد(شیمی)

کلاس های نکته و تست مهندس علمداری( دانش آموخته ی کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف و دبیر پیشرو درس شیمی در سال های اخیر ) با همراهی رتبه ۱ کشوری تجربی ۹۸، رتبه ۲ کشوری ریاضی ۹۴ و رتبه ۹ تجربی ۹۸ در کاد( کلاس های اینترنتی استادان دریافت). آموزش کامل همه نکته های حفظی و تحلیلی با تاکید بر حل مساله و تست های پیشرو. برای هر دو نظام است.( موارد مهم غیرمشترک نظام قدیم جداگانه تدریس می شود.)

ثبت نام با ۲۰ درصد تخفیف تا پایان اسفند در سایت