سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۹۹

? سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۹۹ / نحوه ترمیم نمرات
مدیرکل آموزش متوسطه نظری وزارت آ.پ:
?سهم سوابق تحصیلی نسبت به سال تحصیلی قبل تغییری نکرده و همان ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است.
?برای ترمیم سوابق، افرادی که از سال ۸۴ به بعد دیپلم گرفته‌اند می‌توانند برای دروسی که بصورت نهایی برگزار می‌شود، فقط یک‌بار درخواست داده و دوباره امتحان بدهند.