کنکور آسان است چون گاو حیوان مؤدبی است؟

دکتر رضا منصوری
وقتی فعالیتی از محتوا خارج می‌شود آن وقت گزاره‌هایی مضحک از زبان افراد نادان یا سودجو و دست کم بی‌اطلاع از محتوا می‌شنویم که به آن‌ها فقط می‌توان لطیفه‌های دردناک گفت. لطیفه به این خاطر که بسیار خنده‌دار است. دردناک به این دلیل که حکایت از عمق ناآگاهی مسؤلان مرتبط دارد! برنامۀ کنکور آسان است در برنامه‌های سیما مصداق تبلیغ این نوع لطیفه‌های دردناک است. جوانی عامی، که گزاره‌های دردناکش را برای خواص می‌داند و گزاره‌های علمی را برای عوام، شده‌است نقل مجلس کنکور و با جمله‌ی “گاو حیوان مؤدبی است” می‌خواهد نسل بعدی ما را در دنیای اقتصاد دانش‌بنیان به دانشگاه ببرد و با علم آشنا کند. وای بر نسلی که این چنین وارد دانشگاه شود و وای بر ملتی که این چنین آموزگارانی و این چنین صدا و سیمایی دارد! برای درک این جملات من کافی است یکی از برنامه‌های این جوان “نخبه” را از وبگاه صدا و سیما یا وبگاه شخصی وی باربرداری کنید.به کجا می‌رویم؟ مسؤلان آموزش و پرورش ما چه می‌کنند؟ مسؤلان صدا و سیما در پی چه هستند؟ این راه احیای تمدن اسلامی است؟ راستی چگونه است که ما در این نوع آموزش علم هیچ قباحتی نمی‌بینیم؟ گاهی همزمان در دو شبکۀ سیما این نوع آموزش پخش شده‌است. لابد مسؤلان به غیر از درامدزایی حکمتی هم در این نوع آموزش برای ورود به دانشگاه می‌بینند. کجای کار ما در این صد سال گذشته اشتباه بوده که به این نوع روش آموزش منجر شده‌است؟هنگامی که علم را در گزاره‌های علمی “فرو بکاهیم”، هنگامی که علم را در ساختار صلب جمله‌های علمی خلاصه کنیم، هنگامی که تفکر را در مکالمه با واژگان تخصصی خلاصه کنیم، هنگامی که با عسل عسل گفتن تصور می‌کنیم دهانمان شیرین می‌شود، و هنگامی که درخت و ریشۀ آن و سال‌ها آبیاری را با یک درخت مصنوعی بدون ریشه عوضی می‌گیریم، و شاخ و برگ سیمی و پلاستیک را بر درخت زنده ترجیح می‌دهیم چه انتظاری از درک علم و تفکر و آموزش داریم؟صدا و سیمای ما با این “کنکور آسان است” به وضوح نشان می‌دهد ما ایرانیان در چه ورطۀ هولناکی گرفتاریم. آیا آن طور که ویل دورانت نوشته است ما ایرانیان همیشه همین طور بوده‌ایم و این خاص دوران پسا پادشاهی نیست؟ آیا می‌توان امیدوار بود که این هم مصداقی از سندرم دورۀ نقل باشد و گذرا؟

دکتر رضا منصوری . آبان ۱۳۹۳