واکنش برنامه تلویزیونی حالا خورشید به بی تفاوتی وزیر آموزش و پرورش به اعتراضات در مصاحبه اخیرشان و درخواست مناظره با ایشان

تیر۹۷: واکنش برنامه تلویزیونی حالا خورشید به بی تفاوتی وزیر آموزش و پرورش به اعتراضات در مصاحبه اخیرشان و درخواست مناظره با ایشان