لزوم تأیید سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در اسرع وقت!

داوطلبان کنکور سراسری ۹۷ برای تایید سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در اسرع وقت باید به لینک زیر
http://dipcode.medu.ir/
مراجعه کرده وپس از مطابقت با کارنامه خود ، نمرات را تایید نمایید.