درصد تاثیر قطعی برای هر دو نظام

نشر دریافت:

۳۰ درصد تاثیر قطعی برای هر دو نظام
این مصوبه قابل لغو است. به یاری خدا در کنارتان هستیم تا رسیدن به نتیجه ای اخلاقی و منطق پذیر.
فعلا معلمان شریف را آگاه کنید، با مشاجره با تاجران و هرزآموزان، وقت و جان عزیزتان را هدر ندهید. همسالان و هم کلاسانتان را همراه کنید.
فردا در کنارتان خواهم بود.

برنامه ی قانونی را در نظر داریم اگر لازم باشد. فعلا همه را آگاه کنید.

.

درخواست از مسئولان با پیام‌هایی که صحبت‌های کارشناسان دلسوز را به آنان یادآوری کنیم:

کمپین داوطلبان کنکور ۹۸ و ۹۹ / آگاه سازی مسئولان و نمایندگان محترم / دکتر هامون سبطی:

  • در پیامهایمان روی قطعی نبودن تاثیر معدل تاکید داشته باشیم نه میزان آن.
  • تاثیر قطعی هر چنددرصد( ۲۵،۳۰،۵۰) ظلم آشکار درحق دانش آموزانی است که در رشته های مرتبط با دیپلمشان، داوطلب ورود به دانشگاه ها هستند.

 

پیامک:
۰۹۱۲۱۴۵۱۰۰۲ جناب آقای محمدزاده رئیس دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش
۰۹۱۲۸۱۰۳۸۰۶ دکتر زاهدی
۰۹۱۹۳۷۹۹۹۷۹ سرکار خانم فریده اولاد قباد
۰۹۱۲۳۰۲۵۳۶۵ جناب آقای محمود صادقی
۰۹۱۱۱۹۵۴۳۷۸ جناب آقای قاسم احمدی لاشکی
۰۹۱۴۴۰۷۹۶۱۸ دکتر میرحمایت میرزاده

اولویت اعتراض پیامکی:
اولویت اول:
اعضا کیسیون آموزش :
۰۹۱۲۱۴۸۱۵۲۸ دکتر عارف( رییس)
۰۹۱۹۳۷۹۹۹۷۹ سرکار خانم فریده اولاد قباد
۰۹۱۲۸۱۰۳۸۰۶ محمد مهدی زاهدی
۰۹۱۸۸۶۶۳۴۶۰ علیرضا سلیمی
۰۹۱۴۴۰۷۹۶۱۸ میرحمایت میرزاده( سخنگو)
۰۹۱۹۳۷۹۹۹۷۹ فریده اولادقبا
۰۹۱۱۱۹۵۴۳۷۸ قاسم احمدی لاشکی
۰۹۱۲۲۸۱۱۵۰۷ داوود محمدی

اعضای سابق همین دوره کمیسیون:
۰۹۱۲۱۵۱۵۳۰۷ اسفندیار اختیاری
۰۹۱۲۰۲۷۵۹۱۲ حبیب‌الله دهمرده
۰۹۱۵۱۹۹۳۴۲۷ محمدباسط درازهی

اولویت دوم:
خانم سلحشوری ۰۹۱۲۶۴۰۸۰۵۰
آقای صادقی ۰۹۱۲۳۰۲۵۳۶۵
آقای پارسایی ۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴ ( نماینده شیراز )
آقای حضرتی ۰۹۱۲۱۲۵۳۳۳۲
خانم سعیدی ۰۹۱۹۵۳۷۲۹۵۴

اولویت سوم:
باقی نماینده های لیست
(هرچه به تعداد و اولویت های بیشتری پیام بدهیم امکان اثرگذاری بیشتر خواهد بود.)

اینستاگرام:

اولویت اول:
اعضا کیسیون آموزش :

دکتر عارف( رییس)

https://www.instagram.com/aref_ir
سرکار خانم فریده اولاد قباد
https://www.instagram.com/oladghobad
محمد مهدی زاهدی
https://www.instagram.com/mm.zahedi
علیرضا سلیمی
https://www.instagram.com/alisalimi_official

قاسم احمدی لاشکی
https://www.instagram.com/ghasemahmadi.ir

داوود محمدی
https://www.instagram.com/davood.mohammadi

اعضای سابق همین دوره کمیسیون:

محمدباسط درازهی
https://www.instagram.com/dorrazahi.ir
اولویت دوم:

خانم سلحشوری
https://www.instagram.com/parvanehsalahshouri
آقای صادقی
https://www.instagram.com/drm_sadeghi
آقای پارسایی ( نماینده شیراز )
https://www.instagram.com/dr.bahramparsaei
آقای حضرتی
https://www.instagram.com/elyas_hazrati
خانم سعیدی
https://www.instagram.com/zahrasaeedi_ir

فایل اکسل لیست کامل نمایندگان مجلس دهم:

.

توییت‌های محمود صادقی نماینده محترم مجلس در تویتر (Tweeter) :

 

.
پیام یک دانش‌آموز به آقای محمود صادقی در جواب توییت ایشان: