مجموعه زمین‌شناسی کنکور (پایه یازدهم – نظام جدید) منتشر شد

مجموعه زمین‌شناسی کنکور (پایه یازدهم – نظام جدید)

تألیف: دکتر محمد چلاجور

ویژه داوطلبان تجربی و ریاضی-فیزیک

شامل:

تست‌های تالیفی سطح‌بندی شده

تست‌های کنکور سراسری

پاسخ کاربردی

CD: تدریس تست‌های دشوار و فرادانشی

منتشر شد