آشنایی کلی با تست‌های دوره‌ای

 

همان‌طورکه در خشت اول نوید دادیم، امسال هم قصد داریم در برخی از درس‌ها به کمک تست‌های دوره‌ای- یا درواقع به این بهانه- برای شما برنامه‌ریزی درسی کنیم. این برنامه‌ها کاملاً واقعی است؛ یعنی با آهنگ تدریس معلم- مؤلفان نشر دریافت در کلاس‌های مدرسه (و آموزشگاه‌ها) منطبق است و از هر نوع ناپختگی یا آرمان‌گرایی در امان است! پس امسال به کمک این برنامه‌ها گام‌به‌گام دانش‌آموزان کلاس‌های ما پیش بیایید و همراه ما باشید تا پیروزی!

(امیدواریم دبیران و مؤلفین سریعتر تست‌های جدید را در اختیارمان بگذارند تا به موقع در سایت قرار دهیم)