تست‌های دوره‌ای زیست‌شناسی

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) زیست‌شناسی را مطالعه کنید.

دکتر علی‌محمد عمارلو – دکتر محمد چلاجور

برای دریافت فایل Pdf روی لینک‌های زیر کلیک نمایید!

1- پایان مرداد

فصل 1 تا 5 سال دوم

2- پایان شهریور

کل سال دوم

3– پایان مهر

کل سال دوم + فصل 1 سال سوم + فصل 1 سال چهارم

4– پایان آبان

کل سال دوم + فصل 1 و 2 و 3 سال سوم + فصل 1 و 2 سال چهارم

5- پایان آذر

کل سال دوم + فصل 1 تا 6 سوم + فصل 1 و 2 و 3 و 4 سال چهارم

6- پایان دی

کل فصل‌های 1 تا 5 سال چهارم + فصل 6 و 7 و 8 سال سوم

7- پایان بهمن      پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!                   

کل فصل‌های 1 تا 5 سال چهارم + کل سال سوم

8- پایان اسفند     پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!   

فصل 6 و 7 سال چهارم + کل سال سوم

9- پایان فروردین 

کل سال دوم + کل سال سوم + فصل‌های 6 تا 11 سال چهارم

(دانش‌آموزان مشغول به تحصیل می‌توانند این آزمون را به پایان اردیبهشت موکول کنند.)

10- پایان اردیبهشت   پاسخ‌های کلیدی و تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد! 

سرفصل‌های این تست‌ها  در اینجا جای‌گذاری خواهد شد!

(زمان پیشنهادی در فایل‌ها جای‌گذاری خواهد شد!)   

 11- نیمه‌ی خرداد (فوت آخر) 

فوت آخر زیست‌شناسی: آزمون نهایی و طلایی با پاسخ تشریحی