تست‌های دوره‌ای زیست‌شناسی

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) زیست‌شناسی را مطالعه کنید.

دکتر علی‌محمد عمارلو – دکتر محمد چلاجور

برای دریافت فایل Pdf روی لینک‌های زیر کلیک نمایید!

۱- پایان مرداد

فصل ۱ تا ۵ سال دوم

۲- پایان شهریور

کل سال دوم

۳– پایان مهر

کل سال دوم + فصل ۱ سال سوم + فصل ۱ سال چهارم

۴– پایان آبان

کل سال دوم + فصل ۱ و ۲ و ۳ سال سوم + فصل ۱ و ۲ سال چهارم

۵- پایان آذر

کل سال دوم + فصل ۱ تا ۶ سوم + فصل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ سال چهارم

۶- پایان دی

کل فصل‌های ۱ تا ۵ سال چهارم + فصل ۶ و ۷ و ۸ سال سوم

۷- پایان بهمن      پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!                   

کل فصل‌های ۱ تا ۵ سال چهارم + کل سال سوم

۸- پایان اسفند     پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!   

فصل ۶ و ۷ سال چهارم + کل سال سوم

۹- پایان فروردین 

کل سال دوم + کل سال سوم + فصل‌های ۶ تا ۱۱ سال چهارم

(دانش‌آموزان مشغول به تحصیل می‌توانند این آزمون را به پایان اردیبهشت موکول کنند.)

۱۰- پایان اردیبهشت   پاسخ‌های کلیدی و تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد! 

سرفصل‌های این تست‌ها  در اینجا جای‌گذاری خواهد شد!

(زمان پیشنهادی در فایل‌ها جای‌گذاری خواهد شد!)   

 ۱۱- نیمه‌ی خرداد (فوت آخر) 

فوت آخر زیست‌شناسی: آزمون نهایی و طلایی با پاسخ تشریحی