تست‌های دوره‌ای زبان انگلیسی

پیش از مطالعه‌ی تست‌های دوره‌ای صفحه‌ی خشت اول (مشاوره‌ی) زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

دکتر شهاب اناری

برای دریافت فایل Pdf روی لینک‌های زیر کلیک نمایید!

۱-  پایان مرداد

مرور سال سوم

۲- پایان شهریور

درس اول سال چهارم

۳- پایان مهر     پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!       

درس دوم سال چهارم

۴- پایان آبان    پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!       

درس سوم سال چهارم

۵- پایان آذر   پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!       

درس چهارم سال چهارم

۶- پایان دی   پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!       

درس پنجم سال چهارم + ۳ درس اول سال سوم

۷- پایان بهمن   پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!       

درس ششم سال چهارم

۸- پایان اسفند   پاسخ‌های تشریحی  در این فایل، جای‌گذاری خواهد شد!       

درس هفتم سال چهارم

۹- پایان فروردین در این صفحه قرار خواهد گرفت!

درس هشتم سال چهارم + ۳ درس دوم سال سوم

۱۰- نیمه‌ی خرداد: آزمون جامع (فوت آخر)