تکنیک­های طرح تست زیست شناسی در کنکور سراسری (قسمت چهارم)

ابتدا می‌توانید قسمت‌های قبلی را از لینک زیر بخوانید:

https://daryaftpub.com/teknik-test-zist-3/

.

 [gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/06/teknik-tarh-test-zist-04-hamesadeghi-13960428.pdf”]

 

.

تکنیک­های طرح تست زیست شناسی در کنکور سراسری (بخش چهارم)

 

 • استفاده از اشارهی غیر مستقیم و توصیف

در بسیاری از سوالات سالهای اخیر، طراح محترم دیگر به صورت مستقیم به موضوع و ایده‌ی اصلی خود اشاره‌ای نمی‌کند؛ بلکه با استفاده از اشاره‌ی غیر مستقیم و توصیف آن،  از شما می‌خواهد ایده و موضوع مدنظر را تشخیص دهید. اگر قبل از برخورد با این سوالات ؛ یعنی در حین مطالعه یاد نگرفته باشید که مطالب را با کلید واژه ها و توصیفات مختلف در ذهن خود کد بندی نمایید، در برخورد و پاسخگویی به این سوالات دچار مشکل و اتلاف وقت خواهید شد. پس اهمیت آشنایی با این تکنیک بیش از آنکه مربوط به نحوه برخورد با سوالات باشد، با نحوه‌ی مطالعه و جمع بندی مطالب در ارتباط است.

 • داستانک!!! زیر شما را در درک منظور این نوشتار کمک خواهد کرد:

روژین، سارا و فاطمه به همراه علی، مهدی و حمید به یک مصاحبه‌ی کاری دعوت می‌شوند. در روز مصاحبه خانم‌ها به ترتیب مانتوی سرمه‌ای، سیاه و سفید می‌پوشند و آقایان هم به ترتیب کت و شلوار آبی، قهوه‌ای و سیاه به تن دارند. از خانم‌ها سارا و از آقایان حمید، حدود ۲۰ دقیقه با تاخیر به جلسه‌ی مصاحبه می‌رسند. در ابتدا به افراد برگه‌هایی داده می‌شود تا ترتیب ورود آنها به اتاق مصاحبه مشخص شود. خانم‌ها به ترتیب برگه‌هایی دارای شماره‌ی ۶،۳ و ۱ را دریافت کردند و آقایان هم به ترتیب شماره‌های ۵،۲ و ۴ را در دست داشتند. در میان خانم‌ها فاطمه، سارا و روژین به ترتیب بالاترین امتیاز را در بخش فرهنگی، اجتماعی و علمی کسب کردند و در میان آقاین نیز حمید، مهدی و علی به ترتیب بالاترین امتیاز را در بخش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی بدست آورند.

 • اشارهی مستقیم:
 • مانتوی سارا در روز مصاحبه سیاه‌رنگ بود.(ص)
 • لباس سارا و علی همرنگ بود.(غ)
 • روژین و حمید بالاترین امتیازهای علمی را کسب کردند.(ص)
 • فاطمه اولین نفری بود که وارد اتاق مصاحبه شد.(ص)

 

 • اشارهی غیر مستقیم و توصیف:
 • شخصی که بعد از روژین وارد اتاق مصاحبه شد لباس سیاه به تن دارد. (ص)
 • در میان آقایان بالاترین امتیاز علمی را شخصی کسب کرد که قبل از مهدی وارد اتاق مصاحبه شد.(ص)
 • خانمی که مانتوی سفید به تن داشت، بالاترین امتیاز را در بخش فرهنگی کسب کرد.(غ)
 • هر فردی که لباس سیاه به تن داشت با تاخیر به جلسه‌ی مصاحبه رسید.(ص)
 • هر شخصی که لباس قهوه‌ای به تن داشت، به موقع به جلسه‌ی مصاحبه رسید.(ص)

 

 • اگر خوب به توضیحاتی که داده شد دقت کرده باشید؛ متوجه شده‌اید که این سبک از سوالات شامل دو نوع کلی است:
 • سوالاتی که به وضوح یک بخش، یک جزء و یا یک مورد خاص را توصیف می‌کنند.
 • سوالات توصیفی که با واژه‌ی (هر) آغاز شده و خود دو دسته هستند:
 • به‌طور خاص بیشتر سوالات توصیفی که با واژه‌ی هر آغاز شده‌اند، چندین بخش، جزء و یا مورد را در برگرفته است که در بررسی گزینه‌ها بایستی همه آنها را مدنظر داشت.
 • نوعی از سوالات توصیفی، هرچند که با واژه‌ی( هر) آغاز شده‌اند اما در واقع تنها یک بخش، یک جزء و یک مورد را در برمی‌گیرند.
 • در دستگاه گوارش …………. بخشی که بلافاصله قبل از …………….. قرار دارد، میتواند مواد غذایی را به طور موقت ذخیره نموده وتنها به …………… مواد غذایی بپردازد. (سراسری ۹۲)
 • ملخ – روده – جذب
 • گاو – شیدان – گوارش شیمیایی
 • کرم خاکی – روده گوارش مکانیکی
 • گنجشک – سنگ‌دان – گوارش شیمیایی
 • در گیاهان، هورمونی که محرک ………….است، نمیتواند سبب ……….. شود. (سراسری ۹۳)
 • خفتگی جوانه‌ها – پلاسمولیز سلول‌های نگهبان روزنه
 • تقسیم سلولی – افزایش مدت نگهداری میوه‌ها
 • طویل شدن ساقه‌ها – خفتگی دانه‌ها
 • افزایش طول دیواره‌ی سلول‌ها – توقف رشد جوانه‌های جانبی
 • در هر گیاهی که …………. دارد، اسپوروفیت ……………. است. (سراسری ۹۴)
 • ساقه‌ی زیرزمینی – جوان برای مدتی به گامتوفیت وابسته
 • حرکت‌های غیرفعال – بالغ کوچک‌تر از گامتوفیت
 • رشد پسین – بالغ تغذیه کننده گامتوفیت
 • ریشه‌ی گوشتی – جدید به گامتوفیت وابسته
 • چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل میکند؟ (سراسری ۹۴)

هر ویروسی که بتواند از طریق شکافهای کوچک دیواره، به سلول میزبان وارد گردد، ممکن است ………

پوشش لیپیدی خود را پیوسته حفظ نماید.

در پی فعالیت پلاسموسیت‌ها غیرفعال شود.

از طریق سلول‌های غیر زنده، در بدن میزبان منتشر شود.

تحت تاثیر بعضی بازدارنده‌ها، متابولیسم خود را متوقف نماید.

۱)۱                  ۲)۲                           ۳)۳                            ۴)۴

 • کدام عبارت ، دربارهی اغلب سلولهای مستقر در سقف حفرهی بینی انسان صحیح است؟ (سراسری ۹۵)
 • به ساده‌ترین بافت بدن بافت بدن تعلق دارد.
 • با دندریت‌های نورون‌های بویایی در تماس هستند.
 • توسط مژک‌های خود، با مولکول‌های بو در تماس هستند.
 • می‌توانند پتانسیل الکتریکی سلول‌های لب بویایی را تغییر دهند.

 

 

 

موفق و سربلند باشید

مهندس یونس حمه صادقی

(استفاده از مطالب بدون ذکر نام نویسنده و سایت منبع، پیگرد قانونی دارد!)