کتاب همایش شیمی پایه مهندس مصلایی: مطالب تکمیلی

.در چاپ اول این کتاب صفحه‌های۹۰، ۹۹، ۱۶۸ و ۱۸۰ با مشکلاتی در چاپخانه  به‌طور ناخوانا چاپ شده است که این چهار صفحه را می‌توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

صفحه‌های۹۰، ۹۹، ۱۶۸ و ۱۸۰ کتاب همایش شیمی پایه

.

 

hamayesh shimi paye