فیزیک پیش‌دانشگاهی ۱: تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب

فیزیک پیش 1

صفحه‌ی ۲۹۵ تا ۳۰۲ کتاب که در یکی از چاپ‌ها در چاپخانه ناخوانا چاپ شده است:

(به‌روز شده در ۲۴بهمن۱۳۹۶)

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2016/10/takmili-fizik-pish-1-zahabi-295-302-moshkele-chappi.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

.

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ‌های جدید کتاب :

(به‌روزشده در ۲۹مهر۱۳۹۵)

تست‌‌های کنکور سراسری سال۹۵ با پاسخ تشریحی:

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2016/08/takmili-amoozesh-fizik-pish1-zahabi-13950729.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑