با درود! دبیران، مدیران و مشاوران محترم میتوانند کتابهای مورد نیاز دانش آموزان خود را مستقیماً از انتشارات تهیه نمایند. برای آگاهی از شرایط هدیه ها و تخفیف ها در ساعات اداری با دفتر نشر دریافت صحبت بفرمایید.