۱۳۹۷/۰۳/۱۲

نقد و تحلیل آزمون جامع ۳ سنجش ۱۱ خرداد ۹۷

. زبان و ادبیات فارسی: دکتر هامون […]
۱۳۹۶/۰۳/۱۰

نقد و بررسی آزمون جامع۳ سنجش۹۶

نقد و بررسی آزمون جامع۳ سنجش ۵ […]
۱۳۹۵/۰۳/۰۳

نقد و بررسی آزمون جامع۴ سنجش ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۵، به‌روزشده ۳ خرداد

زبان و ادبیات فارسی – دکتر هامون […]
۱۳۹۴/۰۳/۱۷

نقد و تحلیل آزمون جامع۴ سنجش۹۴:به‌روزشده‌ عصر۱۷خرداد

زبان و ادبیات فارسی        […]
۱۳۹۴/۰۲/۲۰

نقد و تحلیل آزمون جامع۲سنجش۹۴

بررسی کنکور آزمایشی جامع دو تعاونی سازمان […]
۱۳۹۴/۰۲/۰۲

نقد و تحلیل آزمون جامع۱سنجش فروردین۹۴

بررسی کنکور آزمایشی جامع یک تعاونی سازمان […]
۱۳۹۳/۰۵/۱۸

مصاحبه با رتبه۷۹۹ منطقه۲ تجربی۹۳: پرستو کوچک‌پور

دریافت فایل Pdf مصاحبه با رتبه۷۹۹ منطقه۲ تجربی۹۳   […]
۱۳۹۳/۰۳/۰۴

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی جامع ۴ تعاونی سنجش خرداد ۱۳۹۳

 دانلود فایل ها نیازمند ثبت نام و […]
۱۳۹۳/۰۳/۰۳

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی جامع ۳ تعاونی سنجش خرداد ۱۳۹۳

  زبان و ادبیات فارسی    دکتر […]
۱۳۹۳/۰۲/۰۲

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی جامع ۲ تعاونی سنجش اردیبهشت ۱۳۹۳

زبان و ادبیات فارسی     دکتر هامون […]
۱۳۹۲/۰۳/۰۳

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی جامع ۳ تعاونی سنجش خرداد ۱۳۹۲

  زبان و ادبیات فارسی عربی دین […]
۱۳۹۲/۰۲/۰۲

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی جامع ۲ تعاونی سنجش اردیبهشت ۱۳۹۲

  زبان و ادبیات فارسی عربی دین […]