۱۳۹۷/۰۲/۲۴

مقاله: فردوسی پدر زبان پارسی:دکتر سبطی (به مناسبت ۲۵ اردیبهشت: بزرگداشت فردوسی)

  ۲۵ اردیبهشت، روز بزرگ‌داشتِ دانای توس، […]
۱۳۹۵/۱۲/۲۶

چرا و چگونه زبان فارسی باید زبانِ علمی ما باشد؟ (دکتر رضا منصوری)

چرا و چگونه زبان فارسی باید زبانِ […]