۱۳۹۶/۱۲/۲۲

چهارشنبه‌سوری گرامی باد!

  چهارشنبه‌سوری از زبان استاد فریدون جنیدی نیلوفر احمدپور […]
۱۳۹۶/۰۸/۰۷

هفتم آبان ۵۳۹ پ.م.؛ روزِ بنیاد کشور ایران به عنوان واحدی سیاسی (توسط کوروش بزرگ)

  هفتم آبان ۵۳۹ پ.م.؛ روزِ بنیاد […]
۱۳۹۴/۰۸/۰۱

کتاب جامعه‌شناسی خودکامگی. استاد رضاقلی

تحلیل جامعه‌شناسی ضحّاک ماردوش مؤلف: استاد علی […]