۱۳۹۵/۱۱/۰۸

اجرای برداشتی آزاد از نمایشنامه‌ی کلفَت‌ها در اسفند ماه ۹۵

برخورد دور و تسلسل در کلفَت‌های ژان […]
۱۳۹۵/۰۳/۲۲

گفتگوی روزنامه اعتماد با هامون هاشمی، خواننده‌ی نمایش راه مهر، راز سپهر(نگاهی نو به داستانِ رستم و اسفندیار)

پیش از خواندن این برگه، می‌توانید نوشته‌های پیونده‌های […]