سروده‌ای از الهه صادقی

باسپاس از خانم الهه صادقی، متن ارسالی ایشان را در ادامه می‌خوانیم:

.
با احترام ، چهارپاره‌ای کوتاه تقدیم به نشر دریافتی‌های بی‌نظیر ^ ـــ ^
************
بی امــــان عاشــــقِ کتابت بـــــــــــاش
هرچه گفته‌ست ، خــــط به خــــط دریاب!
وَ پس از آن چه‌جای تشویش است…؟؟!
نشر دریافت را فقـــــــــط دریاب!
************
تو شبیه کبوتـــــری هستـــــی ،
که پُر از لمـــــسِ اوجِ پرواز است
دست خود را به دستِ او بســــپار
نشر دریافت ، شوقِ آغـــــاز است!
************
در قفس ، نبضِ غم به رگ هایت…
می نشیند که خستــــه‌تر باشی
تو ولی عاشقانـــــه غوغا کن…
تا مبادا شکستــــه تر باشی!
***********
گــــاه گاهی هجـــــومِ سختی‌ها
مثل طوفان اگر خطـــــر دارد
آن کسی در امان بماند که…
سایه‌ی سَعــــــیِ خود به سر دارد!
************
آسمان تا همیشه منزلِ توست!
آرزوها گسـستنی نشدند…
بابتِ انتخابِ بی نقصـــــت ،
بـــــال هایت شکستنی نشدند 🙂
———————————————
سروده‌ی الهه صادقی / ۱۷ ساله / از شهر زواره – استان اصفهان