سؤال‌های خارج از کشور سال ۱۳۹۴!

مدیر محترم نشر دریافت،

سلام.

به پیوست ، متن نامه‌ی سازمان محترم سنجش مبنی بر آزاد شدن سؤالات آزمون سراسری خارج از کشور امسال و سال‌های آینده به حضور شما تقدیم می‌شود. با سپاس از تلاش و حمایت شما و دیگر دست‌اندرکاران انتشارات وزین دریافت در به ثمر نشستن این دادخواهی.

سربلند و مؤید باشید.

سجاد حجازی

name.sanjesh kharej94