مهندس رضا شریف‌خطیبی : هندسه پایه و تحلیلی

آقای مهندس رضا شریف‌خطیبی، فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی کامپیوتر، متولد ۱۳۶۱
مدرس درس‌:
هندسه تحلیلی و جبرخطی، هندسه۱ و ۲
مؤلف کتاب‌های:
۱٫ هندسه پایه و هندسه تحلیلی نشر دریافت
۲٫ تألیف گروهی هندسه تحلیلی استعدادهای درخشان کانون فرهنگی آموزش (کتاب های بنفش کانون)
۳٫ هندسه‌ی ۲ پرسمان و امتحان‌یار انتشاران گاج
۴٫ هندسه پایه و هندسه تحلیلی انتشارات شبقره

مراکز تدریس و تلفن تماس:
۱٫ دبیرستان سیدالشهدا(علیه السلام)
۲٫ دبیرستان علامه طباطبائی (واحد دکتر فاطمی)
۳٫ دبیرستان شریف
۴٫ دبیرستان حامد
۵٫ دبیرستان ندای زینب(علیها السلام)
۶٫ دبیرستان ریحانه الرسول
۷٫ دبیرستان راه رشد ، تلفن ۸۸۴۶۸۰۶۶