مهندس رضا شریف‌خطیبی : هندسه پایه و تحلیلی

آقای مهندس رضا شریف‌خطیبی، فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی کامپیوتر، متولد ۱۳۶۱
مدرس درس‌:
هندسه تحلیلی و جبرخطی، هندسه۱ و ۲
مؤلف کتاب‌های:
۱. هندسه پایه و هندسه تحلیلی نشر دریافت
۲. تألیف گروهی هندسه تحلیلی استعدادهای درخشان کانون فرهنگی آموزش (کتاب های بنفش کانون)
۳. هندسه‌ی ۲ پرسمان و امتحان‌یار انتشاران گاج
۴. هندسه پایه و هندسه تحلیلی انتشارات شبقره

مراکز تدریس و تلفن تماس:
۱. دبیرستان سیدالشهدا(علیه السلام)
۲. دبیرستان علامه طباطبائی (واحد دکتر فاطمی)
۳. دبیرستان شریف
۴. دبیرستان حامد
۵. دبیرستان ندای زینب(علیها السلام)
۶. دبیرستان ریحانه الرسول
۷. دبیرستان راه رشد ، تلفن ۸۸۴۶۸۰۶۶