نام کتاب: ۱۰۰۰ تست جامع ادبیات
نویسنده: دکتر هامون سبطی
تعداد صفحه: ۲۸۰
قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان
قیمت با ۲۰ درصد تخفیف: ۲۵۶۰۰ تومان