نام کتاب: ۱۰۰۰ تست جامع ادبیات
    نویسنده: دکتر هامون سبطی
    تعداد صفحه: ۲۸۰
    قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان
    قیمت با ۲۰ درصد تخفیف: ۲۵۶۰۰ تومان