✅تست های این کتاب پیشرو هستند👌
✅فقط از برخی تستهای ناب کنکور سراسری لابه لای تست های تالیفی دکتر سبطی استفاده شده است و حدود ۸۰ درصد تست ها نونگاشت هستند.👌

✅همانندی نکته ها و نوآوری های این کتاب با تست های آزمون سراسری، ناگزیر است👌👌

✅در چاپ تازه حدود ۱۰۰ تست دگرگون شده است.