(ویرایش جدید)

  نویسنده: دکتر هامون سبطی

  تعداد صفحات: ۳۷۶

  قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

  ویژگی های کتاب:

  ۱- دسته بندی نکته ها وطرح تمرین های مناسب جهت آشنایی با فوت و فن پاسخ گفتن به تست های املا و واژگان

   

   

  معرفی کتاب:

  نکته یابی واژه نامه ی کتاب های درسی

  معنای واژه های داخل متن کتاب درسی

  روش پاسخ گویی به پرسش های چهار گزینه ای املا

  پرسش های  شبکه ای در واژگان

  اشتباه نشود