(ویرایش جدید)

نویسنده: دکتر هامون سبطی

تعداد صفحات: 376

قیمت: 40000 تومان

ویژگی های کتاب:

1- دسته بندی نکته ها وطرح تمرین های مناسب جهت آشنایی با فوت و فن پاسخ گفتن به تست های املا و واژگان

 

 

معرفی کتاب:

نکته یابی واژه نامه ی کتاب های درسی

معنای واژه های داخل متن کتاب درسی

روش پاسخ گویی به پرسش های چهار گزینه ای املا

پرسش های  شبکه ای در واژگان

اشتباه نشود