نویسنده: سهیلا خاکباز + گروه عربی فرا

  تعداد صفحه: 270

  قیمت فروش: 30000 تومان

   

  ویژگی  های کتاب: 

   در این کتاب تست ها ابزار های یادگیری درس هستند و شما میوانید گام به گام به همراه تست زدن درس را بیاموزید

  پاسخ تست ها در تین کتاب فقط پاسخ تشریحی نیست وبلکه یادگیری نحوه پاسخ دادن به سوال است