نویسنده: سهیلا خاکباز + گروه عربی فرا

تعداد صفحه: 270

قیمت فروش: 30000 تومان

 

ویژگی  های کتاب: 

 در این کتاب تست ها ابزار های یادگیری درس هستند و شما میوانید گام به گام به همراه تست زدن درس را بیاموزید

پاسخ تست ها در تین کتاب فقط پاسخ تشریحی نیست وبلکه یادگیری نحوه پاسخ دادن به سوال است