نویسندگان: خانم سهیلا خاکباز و گروه فرا
۱۶۰ صفحه
۳۲ هزار تومان

ویژگی‌های کتاب:
۱- ایده‌های نو در طرح پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۲- پرسش‌های متنوع از تمام مباحث کتاب درسی
۳- چیدمان گام‌به‌گام و آموزشی پرسش‌ها
۴- پاسخ‌های کاملأ آموزشی و تحلیلی
۵- آموزش «خط فکری» پاسخگویی به پرسش‌ها

درباره کتاب:
سؤال‌های هر درس به صورت آموزشی تنظیم شده است، یعنی اگر به ترتیب به سؤال‌های هر درس پاسخ دهید، عملاً درس را نیز به طور کامل فرا می‌گیرید.
هر آن‌چه لازم است از عربی دوازدهم بدانید در قالب پاسخ‌ها بیان شده است.
هر درس در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول: شامل مطالبی است که باید در رابطه با واژگان، مفاهیم و درک مطلب بدانید
بخش دوم: شامل مطالبی است که لازم است در رابطه با قواعد و به‌کارگیری این قواعد در ترجمه بدانید.

کادرهای ابتدای سؤال‌ها، شما را برای ورود به مطالب آن درس آماده می‌کند و به شما می‌گوید که قرار است چه مطالبی را بیاموزید.
در پاسخ‌نامه آن‌چه در کادرها آمده، درس‌نامه‌هایی کاملاً مبتنی بر کتاب درسی، به‌گونه‌ای کامل ولی مختصر و مفید است.
و بیرون از کادر، آن‌چه تحت عنوان «خط فکری» آمده، در واقع بیرون کشیدن رازهای نهفته در سؤال و دست‌یابی به‌روشی مناسب برای پاسخگویی به سؤال‌های مشابه است؛
یعنی دست‌یابی به خط فکری اصولی و علمی در پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس.

بعد از هر درس، یک آزمون قرار دارد که شامل انواع سؤال‌های مربوط به آن درس و مطابق الگوهایی است که تاکنون در کنکورهای سراسری آمده است و می‌توانید براساس آن تسلط خود را در آن درس بیازمایید.