نام نویسنده:
محسن کرد افشاری
حسین میسمی زاده

تعداد صفحه: ۳۳۶
قیمت فروش: ۳۷۰۰۰ تومان

ویژگی های کتاب:
۱- مطالب کاملا آموزشی که تماما به تست تبدیل شده
۲- ویژگی برتر، وجود QR CODE هایی است که در مبحث گرامر آورده شده است تا چنانچه دانش آموزان در بخشی از گرامر دچار اشکال شدند بتوانند به فایل تصویری و انیمیشن آن مطلب دسترسی پیدا کرده تا آن مطلب را بهتر فراگیرند

معرفی کتاب:
کتاب خط فکری شامل ۳ درس سال یازدهم و هر درس شامل ۵ مبحث مکالمه، کلوز، واژگان، گرامر و درک مطلب در قالب تست های آموزشی و تمرینی با پاسخ های کاملا تشریحی