کتاب‌های پس از کنکور / مطالب دور از چشم کنکور: پاسخ ما

انسیه سادات جهان بخت    آبان۹۵    استان تهران، شهر تهران

چند سال قبل، کتابی در آمریکا با عنوان ۱۰۰ شخصیت برتر تاریخ جهان توسط یک نویسنده اهل کتاب منتشر شد؛ از پیامبران الهی نظیر حضرت عیسی (ع) تا پادشاهان نظیر کوروش در آن نام برده شده بودند؛ اما کتاب یک بخش دیگر هم داشت که به‌دلیل آن یهودیان اعتراض گسترده‌ای به راه انداختند و کتاب اجازه‌ی تبلیغ و انتشار پیدا نکرد؛ نویسنده کتاب در این بخش از بین صد شخصیت تأثیرگذار تاریخ که مدّتها برای انتخاب آن‌ها وقت صرف کرده بود، برترین شخصیت را انتخاب کرده بود؛ کسی که به قول نویسنده کتاب نه فقط به آسمان وصل بود مانند عیسی (ع)، و نه تنها به زمین وصل بود و در آن حکومت می‌کرد مانند کوروش.

«او» به قول نویسنده‌ی کتاب، شخصی بود که آسمان و زمین را به هم وصل کرد ….

حالا به عنوان یک ایرانی که در مرکز پرورش استعدادهای درخشان تحصیل کرده‌ام، به «کوروش» بیشتر افتخار کنم یا به «سلمان فارسی» که از قرن‌ها قبل با ذکاوت و …. شخصیت برتر تاریخ را پیدا کرد و از «او و خانواده‌اش» شد؟

پاسخ مدیر: درود بر شما

نیازی نیست انتخاب کنید. به هر دو می‌شود بالید. البته کوروش جدا از واقعیّات تاریخی از آن رو بسیار در این روزگار مورد توجّه ایرانیان قرار گرفته است که براساس منشورش باورهایی دارد که به باورهای انسان آزاداندیش و اهل مدارای امروزی بسیار نزدیک است. شخصیتی که از این جهت در فرهنگ‌ها و تمدن‌های هم‌زمانش همانندش را سراغ نداریم.

جوینده و یابنده باشید!