نمایشگاه کتاب تبریز ۲۹ مهر تا ۴ آبان

کنکوریهای عزیز تبریز و آذربایجان!

از ۲۹ مهر تا ۴ آبان‌ در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز سالن آموزشی  غرفه ۴۸ با شماییم!