نقد و تحلیل آزمون جامع ۳ سنجش ۱۱ خرداد ۹۷

.

زبان و ادبیات فارسی: دکتر هامون سبطی (در ۳ بخش) (۱۲خرداد)

بخش نخست:

بخش دوم

بخش سوم :

 

.

شیمی رشته ریاضی و تجربی : مهندس علیرضا علمداری

(سوالات یکسان با شماره های متفاوت)

.

عربی : آقای امیر هورفر

.

معارف اسلامی (دین و زندگی) : استاد وحیده کاغذی

.

 

ریاضیات تجربی : مهندس سامان سلامیان

.