نقد و تحلیل آزمون جامع۲ تعاونی سنجش ۲۲ اردیبهشت ۹۷ توسط دبیران بزرگ کنکور:به‌روزرسانی۲۹اردیبهشت

زیست : دکتر چلاجور:

زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی: دکتر هامون سبطی (۲۹ اردیبهشت) :

نگاه کلی :

نقد ادبیات پیش (املا و لغت، تاریخ ادبیات و آرایه) :

نقد ادبیات پیش(دستور و درک ادبی) :

.

.

هندسه پایه و تحلیلی: مهندس علیرضا شریف‌خطیبی(۲۹ اردیبهشت) :

.

نقد دقیقتر هندسه پایه: مهندس شریف‌خطیبی:

زبان و ادبیات فارسی پایه یازدهم: دکتر هامون سبطی (۲۵ اردیبهشت) :

قسمت اول:

قسمت دوم:

زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی: به‌زودی

.

ریاضیات تجربی: مهندس سامان سلامیان (۲۴ اردیبهشت)

.

زبان انگلیسی: دکتر شهاب اناری:

.

دین و زندگی: استاد وحیده کاغذی

.

عربی: آقای امیر هورفر:

.

 

 

بقیه ی نقدها به زودی در این صفحه قرار می‌گیرد!