نقد پرسش‌های آزمون سراسری ۱۳۸۹

 

زبان و ادبیات فارسی  (کلیه رشته ها)

عربی  (کلیه رشته ها)

دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

زبان خارجه  (کلیه رشته ها)

حساب دیفرانسیل و انتگرال  ← (پاسخ تشریحی و تحلیلی)

هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی)

ریاضیات گسسته

فیزیک (ریاضی و تجربی)

شیمی

ریاضی (تجربی)

زیست شناسی

زمین شناسی

 

.

.

ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال،

نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال

و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال

را گذاشته‌ایم.

مواردی که در سایت نشر دریافت نیافتید از طریق همکارانمان در لینک‌های سودمند زیر بیابید:
پرسش‌ها ، کلیدها (+پاسخ‌های تشریحی برخی درس‌ها)ی کنکور سراسری داخل، در: سایت انتشارات فار

کنکور‌های سراسری و کلید آن‌ها در: سایت مشاوره‌ی مهندس سلیمی

کنکور‌های سنجش با کلید آن‌ها در: سایت برنامه‌ریزی تحصیلی مهندس سلیمی