نقد و تحلیل آزمون جامع۴ تعاونی سنجش ۱ تیر ۹۷ توسط دبیران بزرگ کنکور. به‌روزرسانی۳تیر

 

عربی: آقای امیر هورفر (۳تیر)

.

زبان انگلیسی: دکتر شهاب اناری

.

ادبیات و زبان فارسی:  دکتر هامون سبطی

نگاه کلی:

قسمت اول نقد آزمون ادبیات: تست۱ تا ۷:

قسمت دوم نقد آزمون ادبیات: تست۸ تا ۱۱:

قسمت سوم نقد آزمون ادبیات: تست۱۲ تا ۱۶:

قسمت آخر نقد آزمون ادبیات: تست ۱۷ تا آخر:

.

معارف اسلامی (دین و زندگی) : استاد وحیده کاغذی

.

نقد بقیه درس‌ها به‌زودی در این صفحه قرار می‌گیرد

.

مطالب مرتبط در سایت:

.

https://daryaftpub.com/product/barresi-konkoor97/