نقد و تحلیل آزمون جامع۴ سنجش۹۴:به‌روزشده‌ عصر۱۷خرداد

زبان و ادبیات فارسی        دکتر هامون سبطی
.
عربی  دکتر پیمان بوذری و   آقای امیر هورفر
.
زبان انگلیسی      دکتر شهاب اناری
.
فرهنگ و معارف اسلامی (دین و زندگی)    استاد وحیده کاغذی
.
حساب دیفرانسیل و انتگرال    مهندس منوری
.
هندسه پایه و تحلیلی (رشته‌ی ریاضی)   مهندس علیرضا شریف‌خطیبی

.
هندسه پایه (رشته‌ی تجربی)   مهندس علیرضا شریف‌خطیبی

.

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال      مهندس عطا صادقی
.
فیزیک (ریاضی و تجربی)        استاد ذهبی
.
شیمی (ریاضی و تجربی)     مهندس علمداری
.
ریاضیات تجربی     مهندس حسین هاشمی طاهری
.
زیست شناسی  دکتر محمد چلاجور