نقد و تحلیل آزمون جامع۲سنجش۹۴

بررسی کنکور آزمایشی جامع دو تعاونی سازمان سنجش، اردیبهشت ۱۳۹۴

.

زبان و ادبیات فارسی      دکتر هامون سبطی

.

عربی      دکتر پیمان بوذری

.

زبان انگلیسی    دکتر شهاب اناری   

.

فرهنگ و معارف اسلامی (دین و زندگی)       استاد وحیده کاغذی – ویرایش تازه!

.

ریاضیات رشته ریاضی-فیزیک      مهندس هاشمی طاهری –  ویرایش تازه!

.

فیزیک (ریاضی و تجربی)        مهندس میرحسینی – استاد ذهبی 

.

شیمی (ریاضی و تجربی)       مهندس مصلایی – مهندس علمداری – ویرایش تازه!

.

ریاضیات تجربی      -مهندس هاشمی طاهری –  ویرایش تازه!

.

زمین شناسی    دکتر محمد چلاجور

.

زیست شناسی   دکتر محمد چلاجور

.