موسیقی ملل : سرخ‌پوستان

.
Sacred Spirit [ روح مقدس ]

Sacred Spirit [ روح مقدس ] پروژه‌ی نوآورانه‌ی موسیقی ‌ای است که توسط Claus Zundel ، Ralf Hamm
و  Markus Staab اجرا شده است.

 قطعه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم باعنوان Winter Ceremony [جشن زمستان] می باشد که

بسیار زیباست.