رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

مصاحبه: رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

به‌زودی مصاحبه‌های دیگری با پزشکان را در این صفحه خواهید خواند!

 

(۱۷ آبان ۹۶) مصاحبه با دکتر آنیتا اخوان

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

.

(۲۰دی۹۵) مصاحبه با آقای رضا گلدوست

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

.

(۱۸دی۹۵) مصاحبه با آقای پویان جعفری مقدم

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

.

(۱۸دی۹۵) مصاحبه با دکتر اردوان بهرامی

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

.

(پاییز۹۵) مصاحبه با دکتر الهه اسدی

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

..

به‌زودی مصاحبه‌های دیگری با پزشکان را در این صفحه خواهید خواند!