مهندس علیرضا شریف‌خطیبی : هندسه پایه و تحلیلی

آقای مهندس علیرضا شریف‌خطیبی، فارغ‌التحصیل رشته‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد، متولد ۱۳۵۶، متأهل.
مدیر انتشارات نیک‌انجام
مدرس درس‌:
هندسه پایه و تحلیلی، ریاضیات گسسته

مؤلف کتاب‌های:
۱. هندسه‌ی پایه و تحلیلی نشر دریافت
۲. ریاضیات گسسته و جبر و احتمال نشر دریافت
۳. شرکت در تألیف گروهی ریاضیات گسسته استعدادهای درخشان کانون فرهنگی آموزش (کتاب‌های بنفش کانون)
۴. هندسه‌ی ۲ پرسمان و امتحان‌یار انتشارات گاج
۵. هندسه‌ی پایه، هندسه‌ی تحلیلی و ریاضیات گسسته انتشارات شبقره
۶. هندسه‌ی پایه، انتشارات تاجیک
۷. ۲۰ آزمون جبرواحتمال و ریاضیات گسسته انتشارات معراج
۸. شرکت در تألیف گروهی کتاب ۵ هندسه‌ی پایه و تحلیلی انتشارات اندیشه فائق
مراکز تدریس و تلفن تماس:

مدارس:
۱. دبیرستان علامه طباطبائی (واحد کارگر) (منطقه۶)
۲. دبیرستان علامه حلی (منطقه۶)
۳. دبیرستان تالش (منطقه۴)
۴. دبیرستان روشنگر (منطقه۱)
۵. دبیرستان ریحانۀ الرسول
آموزشگاه‌ها:

۱. آموزشگاه هدف پسران (میرداماد) (۲۲۲۲۷۶۳۶-۰۲۱): ریاضیات گسسته و هندسه

برنامه‌ی کلاس‌ها