مهندس علیرضا شریف‌خطیبی : هندسه پایه و تحلیلی

آقای مهندس علیرضا شریف‌خطیبی، فارغ‌التحصیل رشته‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد، متولد ۱۳۵۶، متأهل.
مدیر انتشارات نیک‌انجام
مدرس درس‌:
هندسه پایه و تحلیلی، ریاضیات گسسته

مؤلف کتاب‌های:
۱٫ هندسه‌ی پایه و تحلیلی نشر دریافت
۲٫ ریاضیات گسسته و جبر و احتمال نشر دریافت
۳٫ شرکت در تألیف گروهی ریاضیات گسسته استعدادهای درخشان کانون فرهنگی آموزش (کتاب‌های بنفش کانون)
۴٫ هندسه‌ی ۲ پرسمان و امتحان‌یار انتشارات گاج
۵٫ هندسه‌ی پایه، هندسه‌ی تحلیلی و ریاضیات گسسته انتشارات شبقره
۶٫ هندسه‌ی پایه، انتشارات تاجیک
۷٫ ۲۰ آزمون جبرواحتمال و ریاضیات گسسته انتشارات معراج
۸٫ شرکت در تألیف گروهی کتاب ۵ هندسه‌ی پایه و تحلیلی انتشارات اندیشه فائق
مراکز تدریس و تلفن تماس:

مدارس:
۱٫ دبیرستان علامه طباطبائی (واحد کارگر) (منطقه۶)
۲٫ دبیرستان علامه حلی (منطقه۶)
۳٫ دبیرستان تالش (منطقه۴)
۴٫ دبیرستان روشنگر (منطقه۱)
۵٫ دبیرستان ریحانۀ الرسول
آموزشگاه‌ها:

۱٫ آموزشگاه هدف پسران (میرداماد) (۲۲۲۲۷۶۳۶-۰۲۱): ریاضیات گسسته و هندسه

برنامه‌ی کلاس‌ها