مهندس افشین ملّاک‌پور : ریاضیات تجربی

آقای مهندس افشین ملاک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت، متولد ۱۳۴۹
مدرس درس‌:
ریاضیات تجربی

مؤلف کتاب‌های:
۱. گنجینه‌ی آیندگان
مراکز تدریس و تلفن تماس:

مدارس:
۱. دبیرستان خرد (منطقه‌ی ۱) دختران
۲. دبیرستان ادیب فرزانه (منطقه‌ی ۱) دختران
۳. دبیرستان ربانی (منطقه۱) (۸۸۵۷۱۰۹۵-۰۲۱) دختران
۴. دبیرستان مهدوی (منطقه۱) دختران
۵. دبیرستان نوآور (خیابان آفریقا) دختران
۶. دبیرستان سوده (منطقه۲) دختران
آموزشگاه‌ها:
۱. آموزشگاه هدف (۸۸۷۷۹۹۶۲-۰۲۱) دختران
۲. آموزشگاه پرستو (۲۲۲۷۹۸۱۰-۰۲۱) دختران

برنامه‌ی کلاس‌ها