در مورد آسیبهای جدی تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در نتایح کنکور و همچنین ایرادهای قانونی آن (مصاحبه حالا خورشید با دکتر سبطی)

 

۲۳تیر۹۷: مصاحبه دکتر سبطی با برنامه تلویزیونی حالا خورشید در مورد آسیبهای جدی تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در نتایح کنکور و همچنین ایرادهای قانونی آن

فرصت امروز برنامه تلویزیونی حالا خورشید شبکه۳ در اختیار نماینده معترضان به قانون تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور قرار گرفت.

https://www.aparat.com/v/fsJvN
دکتر هامون سبطی می‌گوید: اجرای این قانون یعنی «بین دانش آموز معدل ۱۹ و ۲۰، صدهزار نفر رتبه اختلاف ایجاد می‌شود»
❗تصویب این قانون فقط به نفع مافیای کنکور می‌شود.
❗چطور دو روز بعد از تصویب این قانون موسسات اموزشی پکیج امتحانات نهایی عرضه می‌کنند؟! آنها چطور از تصویب این قانون خبر داشتند؟

 

.