چرایی ها و دلایل التهاب در کنکور (مصاحبه)

 

۳۰ خرداد۹۷ مناظره در رادیو گفتگو
چرایی ها و دلایل التهاب در کنکور
با حضور احمدی(تهیه کننده)، طبعی(کارشناس مجری)، دکتر هامون سبطی(فعال آموزشی، ناشر و نویسنده) و دکتر مهدی قدیانی(کارشناس آموزشی و مشاور تحصیلی

.