آشنایی کلی با «خشت اول» (مشاوره‌‌ی آموزشی)

خشت اول (مشاوره آموزشی)
احتمالاً این بیت معروف را شنیده‌‌اید که:

خشت اول چون نهد معمار، کج             میرود تا آسمان، دیوار کج‌‌

حالا چه منصفانه و چه غیر‌منصفانه، واقعیت این است که نتیجه‌ی کنکور نقش مهمی در معماری زندگی شما دارد و به قول بعضی‌ها سرنوشت شما را رقم می‌زند؛ پس پیش خودمان فکر کردیم این روزها که شما در حال طرح‌ریزی نقشه‌ی یک‌ساله‌ی درس‌خواندن و گذاشتن خشت‌های اول بنای آینده‌تان هستید، باید از تجربه‌ها و آموخته‌هامان با شما بگوییم تا خشت اول را درست بگذارید و بنای زندگی‌تان بتواند تا بلندای آرزوهاتان برافراشته شود و سر بر آسمان کشد!

به این امید
«نشر دریافت»

 

علاوه بر دروس عمومی و دروس رشته‌های ریاضی-فیزیک و علوم تجربی ، مشاوره‌ی درس‌های کنکور هنر نیز (با همکاری گروه آموزشی آموزشگاه هنری میدیا) در سایت نشر دریافت برای دانش‌آموزان قرار دارد.