کتاب‌های«غمنامۀ رستم و سهراب»و«رزم‌نامۀ رستم و اسفندیار»استادان انوری و شعار

ایران و ایرانی بدون شاهنامه‌ی فردوسی تعریف‌شدنی نیست؛ هر کشوری با زبانی تعریف می‌شود که مردمش با آن می‌اندیشند،می‌نویسند، می‌گریند، می‌خندند و با شنیدن آن، یکدیگر را هرجای دنیا که باشند، هم‌زبان و هم‌دل می‌یابند.

ما فارسی‌حرف‌زدنمان را مدیون بزرگ‌مرد توس هستیم و او فردوسی بودنش را مدیون شاهنامه‌ای که از روزگار باستان در خاک سرزمینمان ریشه دوانده‌بود و طوفان سهماگین زبان تازیان نیز نتوانست آن‌را در خاک کشورمان سرنگون سازد.

بیایید با خواندن این نامه‌ی باستان دِینمان را به فردوسی و بزرگ‌مردانی آزاده چون او ادا کنیم. به پاس این‌که این سرزمین هنوز هم ایران است و زبان مردمانش هماره ایرانی.

در این میان شرح و توضیح استادان بزرگوار، دکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوری بر دو داستان پرمغز و پرماجرای شاهنامه، «رستم و اسفندیار» و «رستم و سهراب» بویی به خود گرفته‌است از جنس شاهنامه. این دو کتاب از پس بیست و اندی سال که از تألیفشان می‌گذرد بوی ماندگی که نه، بویماندگاری به خود گرفته‌اند! دست مریزادشان!

هامون سبطی

*کتاب غمنامه‌ی رستم و سهراب (مجموعه‌ی ادب فارسی ۸)
انتخاب و شرح: دکتر جعفر شعار، دکتر حسن انوری ، نشر قطره

اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:

فروشگاه اینترنتی نشر دریافت

rostam o sohrab

.

*کتاب رزم‌نامه‌ی رستم و اسفندیار (مجموعه‌ی ادب فارسی ۳)
انتخاب و شرح: دکتر جعفر شعار، دکتر حسن انوری ، نشر قطره

اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:

فروشگاه اینترنتی نشر دریافت

 

rostam o esfandiar