کتاب جامعه‌شناسی خودکامگی. استاد رضاقلی

تحلیل جامعه‌شناسی ضحّاک ماردوش

مؤلف: استاد علی رضاقلی
نشر نی

چرا مارهای روییده بر دو کتف ضحّاک، با مغز آدمیان آرام می‌گیرند؟ در این اسطوره چه نکته‌ی عمیقی نهفته است؟
مگر کاوه در برابر بیداد ضحّاک قیام نمی‌کند و مردم کوچه و بازار با او همراه نمی‌شوند؟ پس چرا تاج و تخت را به فریدون هدیه می‌کنند؟ فریدون کجای این داستان بوده است؟ یعنی کاوه و دیگر مبارزان خود شایستگی به دست گرفتن رهبری مردم را نداشتند؟
کتاب جامعه‌شناسی خودکامگی از خلال هزارتوی تاریخ دیرسال ایران و ایرانیان به جست‌و‌جوی علل و عوارض دیرپایی و ماندگاری خودکامگی در نظام سیاسی و فکری ایرانیان می‌پردازد.

 اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:

فروشگاه اینترنتی نشر دریافت

jameshenasi-khokamegi