کتاب بر چکاد اوشیدا استاد مهرآفرین

نویسنده‌ی دانشور این اثر؛ آشکارا کوشیده‌است که متنی کاملاً علمی و مستند و به دور از احساسات قومی و دینی و نژادی به خواننده ارائه دهد که البته همین هدف باعث کم‌رنگ‌ولعاب شدن و گه‌گاه خشکی برخی صفحات این کتاب گشته، اما خوشبختانه همیشه چشمه آب زلالی را به ناگاه بر سرِ راه خواننده‌ی جویا قرار داده‌ و انگیزه‌ی ادامه‌ی راه و رسیدن به پایان را در خواننده زنده نگاه‌داشته‌است؛ و کدام ایرانی فرهنگ‌دوستی را سراغ دارید که نخواهد بداند، بزرگ‌ترین پیامبر سرزمینش، زرتشت از کدام دیار ایران برآمده و آبشخور آموزه‌های دینی او کدام نظام اقتصادی- اجتماعی بوده‌است؛ یا نامدارترین پهلوان ایران‌زمین، رستم،‌ واقعیت تاریخی دارد یا نه؛ اعتقاد به منجی و آخرالزمان در ایران پیش از اسلام چگونه بود و یا توانمندی پزشکان این سرزمین در ساخت اعضای مصنوعی و جراحی جمجمه تا چه حد بوده‌است و …؟

اوشیدا نام کوهی است در میانه‌ی دریاچه‌ی هامون که در آیین زرتشتی، جایگاه فرو خوانده شدن وحی بر زرتشت پیامبر به‌مار می‌آید. «بر چکاد اوشیدا» پژوهشی کاملاً علمی و مستند است در تاریخ دیرینه‌ی سیستان و پیدایش زرتشت و کیش او؛ هم‌چنین گذری دارد بر خاندان رستم و رمزگشایی واعیت تاریخی او در سیستان. نویسنده بر پایه‌ی آخرین دست‌آوردهای حفاری‌های باستان‌شناسی در سیستان بزرگ (بخشی در ایران و بخشی در افغانستان)، ویژگی‌های زباتشناختی اَوِستا و بررسی‌های بوم‌شناختی و مردم‌شناختی منطقه به این نتیجه رسیده است که زادگاه زرتشت و خاستگا این آیین باستانی در شرق ایران بوده است و دین زرتشت از این دیار در روزگار هخامنشی به سوی غرب ایران به‌ویژه آذربایجان گسترش یافته است. در این کتاب فراز و فرود تاریخی و جغرافیایی سرزمین سیستان با دقتی موشکافانه در دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی، هلنیستیک، اشکانی و ساسانی بررسی شده و در پایان تصویرهای رنگی و نمایه‌ای دقیق و کاربردی بر متن افزوده شد. کوتاه سخن اینکه این اثر برای هر پژوهشی در زمینه‌ی آیین اَوِستایی، سرزمین سیستان و خاندان رستم کتابی سودمند و بلکه ضروری به‌شمار می‌آید.

 

بنابراین خواندن این کتاب را به همه ی فرهیختگان ایرانی سفارش می کنیم.

اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:
 فروشگاه اینترنتی نشر دریافت
 

فهرست کتاب

 

بخشی از کتاب

Ketabe Bar Chakade Ooshida